CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
13:50 ICT Thứ ba, 22/09/2020


Tài liệu hướng dẫn Hệ thống phiên bản mới

BẢN THAY THẾ BẢN CŨ
(xin chú ý các chữ màu đỏ)

Gửi lên: 15/04/2020 08:33 Đã xem 758 Đã tải về 405

File rà soát thành phố Đông Hà

Gửi lên: 15/12/2015 14:01 Đã xem 1639 Đã tải về 478

File rà soát huyện Triệu Phong

Gửi lên: 26/11/2015 09:22 Đã xem 1187 Đã tải về 248

Slide bài báo cáo lớp tập huấn Hoàn thiện Hệ thống Thông tin CBCC-VC

Gửi lên: 26/11/2015 07:24 Đã xem 1281 Đã tải về 367

File rà soát huyện Cam Lộ

Gửi lên: 24/11/2015 20:23 Đã xem 939 Đã tải về 349

Căn cứ phân loại vị trí tuyển dụng

Gửi lên: 23/11/2015 16:02 Đã xem 710 Đã tải về 63

File rà soát ngành Giáo dục

Gửi lên: 23/11/2015 15:42 Đã xem 1457 Đã tải về 634

File rà soát ngành Y tế

Gửi lên: 23/11/2015 15:41 Đã xem 910 Đã tải về 273
 
Download

Open all | Close all
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020