CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:31 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
476/KH-UBND 13/02/2020

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2020

Tải về
12/KH-SNV 28/01/2019

Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính” của cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn viên Thanh niên Sở Nội vụ

Tải về
67/QĐ-UBND 12/01/2018

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018

Tải về
195/KH-SNV 28/12/2017

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của cơ quan Sở Nội vụ năm 2018

Tải về
4435/KH-UBND 07/09/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về
3844/KH-UBND 04/08/2017

Kế hoạch triển khai cung cấp dich vụ công trực tuyến năm 2017 trên đại bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
2131/QĐ-UBND 04/08/2017

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về
3061/KH-UBND 11/07/2017

Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020

Tải về
1823/KH-UBND 05/05/2017

Kế hoạch thống nhất thực hiện phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn bàn toàn tỉnh

Tải về
1008/KH-UBND 21/03/2017

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2017, định hướng đến năm 2020

Tải về
460/KH-UBND 16/02/2017

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về
04/KH-SNV 16/01/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Tải về
25/KH-SNV 13/01/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở năm 2017

Tải về
747/KH-SNV 14/12/2016

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan HCNN của cơ quan Sở Nội vụ năm 2017

Tải về
65/KH-SNV 01/07/2016

Kế hoạch triển khai một cửa điện tử tại Sở Nội vụ

Tải về
596/SNV-KH 10/12/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước của cơ quan Sở Nội vụ năm 2016

Tải về
2020/KH-UBND 24/06/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1564/KH-UBND 24/06/2011

Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" tại tỉnh Quảng Trị

Tải về
1021/KH-UBND 06/05/2011

Kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020