CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
05:35 ICT Thứ bảy, 18/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tải về
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm...

Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Tải về
46/2007/NĐ-CP 21/04/2017

Nghị định quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Tải về
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW

Tải về
25/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Về việc quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Tải về
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Tải về
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Tải về
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013

Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Tải về
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tải về
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Tải về
43/2013/NĐ-CP 10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Tải về
16/2013/NĐ-CP 06/02/2013

về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Tải về
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012

Nghị định về tể chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020