CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:55 ICT Thứ ba, 27/07/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
416 15/08/2014

Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn tuyển chọn chức danh Văn phòng - Thống kê

Tải về
414 15/08/2014

Danh sách các ứng viên tham gia phỏng vấn chức danh Tư pháp - Hộ tịch

Tải về
413 15/08/2014

Danh sách các ứng viên tham gia phỏng vấn chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường

Tải về
417 15/08/2014

Danh sách các ứng viên không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn

Tải về
415 15/08/2014

Danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn chức danh Văn hóa - Xã hội

Tải về
97/TB-HĐTC 15/08/2014

Thông báo về việc phỏng vấn, tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Quảng Trị

Tải về
412/HD-SNV 15/08/2014

Hướng dẫn bổ sung nội dung phỏng vấn tuyển chọn tri thức trẻ về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Quảng Trị

Tải về
350/HD-SNV 10/07/2014

Công văn hướng dẫn phỏng vấn tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Quảng Trị.

Tải về
maudon 18/03/2014

Mẫu đơn tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

Tải về
1234/QĐ-UBND 24/06/2014

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tri thức trẻ ưu tú tình nguyện về các xã

Tải về
SYLL 18/03/2014

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng để đăng ký tham gia Đề án 500 công chức xã

Tải về
1377/BNV-CTTN 26/04/2014

Công văn của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển chọn tri thức trẻ tham gia Đề án tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
2020/KH-UBND 24/06/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1152/QĐ-BNV 22/10/2013

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
342/QĐ-BNV 31/03/2014

Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
890/TB-BNV 18/03/2014

Thông báo của Bộ Nội vụ về việc tuyển chọ tri thức trẻ tình nguyện về cấc xã

Tải về
326/TB-SNV 01/07/2014

Thông báo tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1720/UBND - NC 14/06/2012

Công văn của Thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tải về
40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v/v Quy định về chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Tải về
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC 16/04/2012

Thông tư liên tịch các bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành...

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020