CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
18:18 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
07/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có...

Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường chuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tải về
104/2013/TT-BTC 02/08/2013

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn vốn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối...

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về
45/2013/TT-BTC 25/04/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020