CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:07 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
351/SNV-XDCQ&CTTN 07/06/2017

Về việc lấy ý kiến tham gia về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định dánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
190/SNV-XDCQ 11/04/2014

Về việc tuyển chọn, bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách

Tải về
104/HD-SNV 10/03/2014

Hướng dẫn việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Tải về
03/2013/TTLT-BNV-BTC 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định...

Tải về
464/QĐ-UBND 20/03/2009

Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt Dự án quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị đến năm 2015

Tải về
02/2012/TT-BNV 15/06/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Tải về
35/2012/NĐ-CP 18/05/2012

điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu

Tải về
168/TB-VPCP 04/05/2012

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến đi khảo sát thực tế triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã.

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020