CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:11 ICT Thứ bảy, 18/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tải về
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm...

Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Tải về
46/2007/NĐ-CP 21/04/2017

Nghị định quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Tải về
609/QĐ-TTg 04/05/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tải về
574/QĐ-TTg 25/04/2017

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tải về
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
13/CT-TTg 10/06/2015

Chỉ thị số 13/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do...

Tải về
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW

Tải về
25/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Về việc quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Tải về
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Tải về
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Tải về
07/CT-TTg 22/05/2013

Về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Tải về
27/2013/QĐ-TTg 19/05/2013

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020