CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
18:35 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
18/TB-UBND 03/03/2017

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Tải về
16/BC-SNV 15/02/2017

Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Tải về
202/QĐ-SNV 14/12/2015

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Nội vụ

Tải về
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Tải về
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013

Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Tải về
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012

Nghị định về tể chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

Tải về
1891/BNV-TT 18/05/2012

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra Nội vu.

Tải về
14/CT-TTg 18/05/2012

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tải về
01/2012/TT-TTCP 09/04/2012

Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020