CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:41 ICT Thứ hai, 12/04/2021


Tên / Số / ký hiệu : 12/KH-SNV
Về việc / trích yếu

Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính” của cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn viên Thanh niên Sở Nội vụ

Ngày ban hành 28/01/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hồ Ngọc An
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Nội vụ
Tải về máy Đã xem : 263 | Đã tải: 8
Nội dung chi tiết
KẾ HOẠCH
Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính”
của cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn viên Thanh niên Sở Nội vụ

 
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-SNV ngày 21/12/2018 của Sở Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến tham gia cải cách hành chính, thực hành văn hóa công sở; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; có ý nghĩa thiết thực cho Đoàn viên thanh niên trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở Nội vụ phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính” của Sở theo các nội dung cụ thể như sau:
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp cắt giảm các quy trình, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay;
- Nâng cao nhận thức về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong CBCCVC, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên trong việc tự rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phục vụ;
- Nội dung hội thi gắn liền với các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính, từ đó góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi phải được tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong sở biết và hưởng ứng tham gia; phải đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình tổ chức cuộc thi.
- Các bài dự thi phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi, không sao chép, không mang tính hình thức, gửi đúng thời gian và địa điểm theo quy định.
- Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được lựa chọn để dự thi phải mang tính mới, tính thực tế, đúng quy định của pháp luật; chưa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm kết thúc cuộc thi, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tạo đột phá cho công tác cải cách hành chính của cơ quan.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian nhận bài thi: Bắt đầu từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 30/6/2019.
- Tổ chức chấm sơ loại các bài thi: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019.
- Tổ chức thuyết trình, bảo vệ sáng kiến, giải pháp: Từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 25/7/2019.
- Công bố kết quả và trao giải: Ngày 28/8/2019.
2. Đối tượng tham gia
Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ, trừ thành viên Ban Giám khảo, Ban tổ chức không tham gia cuộc thi.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
  1. Nội dung
  Trả lời các câu hỏi về một số nội dung liên quan đến cải cách hành chính nhà nước và đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (kèm theo Kế hoạch này).
  2. Hình thức thi
  Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.
  IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
  1. Yêu cầu về nội dung
  - Đúng chủ đề, nội dung quy định; bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
  - Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
  2. Hình thức
  - Bài dự thi hợp lệ phải điền đầy đủ thông tin trên mẫu Bài dự thi, gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi trong khoảng thời gian quy định.
  - Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy tính trên giấy khổ A4 cỡ chữ 14 Time New Roman và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.
  - Bài dự thi phải được in ra và gửi tham gia dự thi bằng văn bản giấy (phục vụ cho việc chấm chọn). Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác. Các phòng, ban, chi cục trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp các bài dự thi và gửi về cho Văn phòng Sở (Đ/c Lê Đại Hành) nhận, ngoài phòng bì đựng bài dự thi ghi rõ “Bài thi Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2019”
-  Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Ban Tổ chức cuộc thi của Sở tiến hành trao giải thưởng, cơ cấu giải thưởng như sau:
1. Giải cá nhân: Giải cá nhân dành cho những cá nhân có bài dự thi có chất lượng tốt nhất, dựa trên đánh giá của Ban Giám khảo (theo thang điểm cụ thể) và được lấy từ cao xuống thấp. Cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                     
- 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng;
- 01 Giải Nhì: mỗi giải 1.000.000 đồng;
- 01 Giải Ba: mỗi giải 500.000 đồng;
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có nhiều tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
2. Giải tập thể: Giải tập thể được xét tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc tham gia dự thi; chất lượng bài tham gia dự thi của các cá nhân thuộc đơn vị; số lượng bài dự thi đạt giải và thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi. Cụ thể như sau:
- 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng;
- 01 Giải nhì: mỗi giải 1.000.000 đồng;
- 01 Giải ba: mỗi giải 500.000 đồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Văn phòng Sở có trách nhiệm:
  - Tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo để chấm chọn những bài viết tốt nhất dự thi.
- Hướng dẫn, đôn đốc CBCCVC tham gia Cuộc thi theo yêu cầu của Kế hoạch này.
2. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
- Phối hợp Văn phòng Sở tham mưu cách thức tổ chức thi;
- Vận động đoàn viên hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi;
- Phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt.
3. Trưởng các phòng, ban, chi cục
- Triển khai Kế hoạch tại đơn vị mình, xem đây là một tiêu chí thi đua đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.
  Trên đây là Kế hoạch phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính” của cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn viên Thanh niên Sở Nội vụ, yêu cầu CB,CC,VC và các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện./.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020