CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
18:16 ICT Thứ bảy, 26/09/2020


Quy trình lĩnh vực xây dựng chính quyền

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/07/2012 16:53 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
Bao gồm (1) quy trình thủ tục thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên UBND huyện, (2) quy trình thủ tục Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập mới thôn, bản.
1. Thủ tục thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên UBND huyện.

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Nội vụ hoặc gửi bằng đường bưu điện đến Sở Nội vụ. Cán bộ Văn thư vào sổ theo dõi công văn đến, chuyển lãnh đạo sở phân công xử lý.
Bước 2: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Sở, Văn thư chuyển hồ sơ đến Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ
Bước 3: Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ;
Bước 5: Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh văn bản thẩm định và dự thảo Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm CT, PCT, UVUBND huyện.
2. Cách thức thực hiện - Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn thư Sở Nội vụ hoặc gửi đến Sở Nội vụ theo đường Bưu điện. 
- Địa chỉ 28 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị;
- Điện thoại liên hệ: 053.3 850 422 (Phòng XDCQ);
3. Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Bổ nhiệm.
+ Tờ trình của UBND huyện đề nghị bổ nhiệm Chủ tịch UBND ; Tờ trình của UBND huyện đề nghị bổ nhiệm  Phó Chủ tịch và các thành viên UBND;
+ Văn bản thông báo ý kiến đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ;
+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh(4x6)(Mẫu 2C-TCTW);
+ Danh sách trích ngang những người đề nghị bổ nhiệm CT, PCT, UVUBND;
+ Mẫu kê khai tài sản theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ;
+ Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực;
b. Miễn nhiệm.
(Do không đủ sức khoẻ; Không đủ năng lực và uy tín để hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vì lý do cá nhân khác)
Hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm;
+ Danh sách trích ngang;
+ Đơn xin miễn nhiệm của cán bộ trong trường hợp vì lý do cá nhân;
+ Thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý cán bộ có thẩm quyền;
2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết Thẩm định trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan  thực  hiện thủ tục hành chính Sở Nội vụ
6. Đối  tượng  thực  hiện thủ tục hành chính Tổ chức
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai
- Lý lịch cán bộ thực hiện theo mẫu 2C-TCTW.
- Mẫu kê khai tài sản theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ.
8. Phí, lệ phí Không có
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC - Văn bản thẩm định
- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CT, PCT, UV UBND huyện.
10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính Đối với bổ nhiệm lần đầu nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi.
11. Căn  cứ  pháp  lý  của thủ tục hành chính - Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
- Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;
- Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19/3/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;
- Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân;

  2. Thủ tục Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập mới thôn, bản.
 

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Nội vụ hoặc gửi bằng đường bưu điện đến Sở Nội vụ. Cán bộ Văn thư vào sổ theo dõi công văn đến, chuyển lãnh đạo sở phân công xử lý.
Bước 2: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Sở, Văn thư chuyển hồ sơ đến Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ.
Bước 3: Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ;
Bước 5: Sở Nội vụ  tham mưu dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh
2. Cách thức thực hiện - Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn thư Sở Nội vụ hoặc gửi đến Sở Nội vụ theo đường Bưu điện. 
- Địa chỉ 28 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị;
- Điện thoại liên hệ: 053.3 850 422 (Phòng XDCQ);
3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đề án thành lập thôn, bản mới.
+ Bản đồ ĐGHC (y sao) xác định địa điểm vị trí của thôn, bản mới.
+ Biên bản họp dân cư tại khu vực đề nghị thành lập thôn, bản mới;
+ Văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh cho phép thành lập thôn, bản mới và các văn bản khác có liên quan (quyết định định canh, định cư, di dãn dân giải phóng mặt bằng...).
+ Tờ trình của UBND xã trình HĐND xã về thành lập thôn, bản mới.
+ Nghị quyết của HĐND xã nhất trí thông qua Đề án.
+ Tờ trình của UBND xã trình UBND huyện, thị xã về đề nghị thành lập thôn, bản mới.
+ Tờ trình của UBND huyện, thị xã trình UBND tỉnh về thành lập thôn, bản mới.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết Thẩm định trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan  thực  hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở Nội vụ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
6. Đối  tượng  thực  hiện thủ tục hành chính Tổ chức
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai
Không có
8. Phí, lệ phí Không có
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản tham mưu (quyết định của UBND tỉnh) trình UBND tỉnh thành lập thôn, bản mới.
10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC Đã hình thành khu dân cư theo quy định tại điều 8 của Quyết định 13/2002/QĐ-BNV của BT Bộ Nội vụ;
11. Căn  cứ  pháp  lý  của thủ tục hành chính Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức là hoạt động của thôn và tổ dân phố.

 
Tác giả bài viết: Ban ISO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020