CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
07:52 ICT Thứ ba, 17/09/2019


Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019"

Thực hiện nhiệm vụ CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019"

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU THAM NHŨNG

1. Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính) qua số điện thoại 0233. 3852.337 2. Tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua số điện thoại di động: 0913.456.065 3. Tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử: thanhtratinh@quangtri.gov.vn

Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

Theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông thực hiện tại Văn phòng UBND, lĩnh vực Nội vụ có 44 thủ tục

Đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân​

Nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử

Theo số liệu kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử, đến ngày 30.6.2019, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 136.583 hồ sơ (có 4.098 hồ sơ của năm 2018 chuyển qua). Đã tiến hành giải quyết, trả kết quả cho 128.843 hồ sơ. Số hồ sơ trả kết quả đúng hạn 125.638 hồ sơ, đạt tỉ lệ 97,51%, số hồ sơ trả kết quả quá hạn 3.205 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 2,49%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Sáng nay 30.7.2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Kể từ ngày 01/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh đã được công bố tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Chiều nay, 12/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Dùng Zalo làm thủ tục giấy tờ không cần đến cơ quan hành chính

Sáng 12.3, Cà Mau chính thức ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Người dùng Zalo ngồi nhà đăng ký qua hệ thống này đối với các thủ tục liên quan đến hành chính công.

Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN), trong đó có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các CQHCNN được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước.

Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban ngành và UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hoạt động của bộ phận "Một cửa"

Thực hiện Công văn số 743/UBND-NC ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh về hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC, niêm yết, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, Sở Nội vụ đã ban hành và niêm yết nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Dự thảo Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019

Nhằm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019

V/v hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, chấm điểm và xếp loại năm 2018 như sau

Hướng dẫn hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 bằng Phần mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC

Nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và khối lượng tài liệu kiểm chứng trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm tin học (Văn phòng UBND tỉnh) xây dựng Phần mềm đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính.

Phụ lục chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ xin đăng tải nội dung Quyết định và các nội dung lien quan đến việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Quảng Trị

hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, chấm điểm và xếp loại hàng năm như sau:

BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 4435/KH-UBND ngày 7/9/2017 của UBND tình về kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Quáng Trị năm 2017 và Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC tinh Quảng Trị năm 2017, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành bộ câu hỏi để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cho các thành viên đội thi ôn luyện, tham gia thi đạt kết quả tốt.

Ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1 2  Trang sau
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020