CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
12:40 ICT Thứ hai, 02/08/2021


hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: Thứ ba - 10/12/2019 07:38 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
Thực hiện Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, chấm điểm và xếp loại năm 2019 như sau
1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chí
- Các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị
Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị bắt buộc phải có tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với những tiêu chí, nhóm tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm. Đối với các văn bản có quy định cụ thể thời gian ban hành, nếu đến thời điểm quy định mà cơ quan yêu cầu không nhận được văn bản bằng đường công văn hoặc file PDF qua Hệ thống văn bản của các đơn vị, địa phương trong tỉnh thì điểm đánh giá bằng 0.
Tài liệu kiểm chứng là tất cả những kết quả được thống kê và ghi tiêu đề vào cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, báo cáo, quyết định…các số liệu thống kê trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm. Lưu ý, tài liệu kiểm chứng đối với từng nhóm tiêu chí hoặc tiêu chí phải ghi cụ thể số văn bản, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành và nội dung cụ thể.
- Mỗi cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đến các cơ quan như sau:
+ Gửi Sở Nội vụ: 1 bộ hồ sơ đầy đủ (gồm: Tờ trình; Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại (Bản giấy và bản mềm file Word qua địa chỉ email hoanghongmai@quangtri.gov.vn); Hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại).
+ Gửi Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại.
+ Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại; tài liệu minh chứng của nhóm tiêu chí V, Điều 3 Quyết định 3374/QĐ-UBND (đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh); tài liệu minh chứng của nhóm tiêu chí I, II, III và nhóm tiêu chí VII, Điều 4 Quyết định 3374/QĐ-UBND (đối với UBND cấp huyện).
Về phương thức gửi tài liệu chứng minh: Ngoài hình thức photo tài liệu minh chứng bằng bản giấy, các cơ quan, đơn vị có thể gửi tài liệu minh chứng bằng file điện tử đầy đủ các nhóm tiêu chí, tiêu chí được xếp theo thứ tự qua địa chỉ email hoanghongmai@quangtri.gov.vn; tài liệu minh chứng liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi qua địa chỉ email nguyenducthanh@quangtri.gov.vn).
2. Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại:
Sau khi tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ gửi về các cơ quan theo quy định tại Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, cụ thể:
- Về báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại (Theo mẫu Phụ lục số I, gửi kèm)
- Nội dung báo cáo, gồm:
+ Bảng tổng hợp kết quả về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm …(theo mẫu phụ lục số II đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phụ lục số III đối với UBND cấp huyện, gửi kèm)
+ Các đề xuất kiến nghị của cơ quan đơn vị (nếu có)
Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. (Bảng tổng hợp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ noivuquangtri.gov.vn chuyên mục Cải cách hành chính). Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ qua số điện thoại 0233.3552895 hoặc 0914241251(C.Mai) để kịp thời giải quyết.

TẢI PHỤ LỤC TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC và VTLT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020