CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:30 ICT Thứ hai, 21/09/2020


6. Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp bộ ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Đăng lúc: Thứ tư - 12/06/2019 09:18 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
6. Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp bộ ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Đường dẫn đến cơ sở dữ liệu TTHC Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=341752

a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
b) Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Quảng Trị; qua dịch vụ bưu chính công ích và thông qua dịch vụ công trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh của đơn vị thuộc quản lý của cấp tỉnh
+ Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh (Mẫu số 07).
+ Biên bản họp bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen thưởng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
d) Thời hạn giải quyết
- Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩmđịnh hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, tập thể được tặng cờ thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua. Trường hợp không được tặng thưởng thì Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả lời bằng văn bản.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo (Mẫu số 07) báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng…phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua, có thành tích được đề nghị khen thưởng
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  - Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tác giả bài viết: Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 1458/QĐ-UBND ngày 11/6/2019
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020