CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
14:44 ICT Chủ nhật, 13/06/2021


Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp (1.003817.000.00.00.H50)

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (1.003719.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020