CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
01:06 ICT Chủ nhật, 18/04/2021


Tỉnh Quảng Trị xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực

Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút và xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị năm 2014, Sở Nội vụ đã có thông báo số 104/TB-SNV ngày 24/9/2014.

Thông báo về việc mua máy scan

Sở Nội vụ thông báo về việc mua sắm thiết bị máy móc trang bị cho Văn phòng. Nhà cung cấp có đủ năng lực, tư cách pháp nhân quan tâm có thể tham dự theo thông tin sau

Chương trình kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Chương trình kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Mời các bạn thí sinh xem Chương trình và các thông tin cần biết về kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Nội quy thi tuyển công chức

Sở Nội vụ thông báo nội quy thi tuyển kỳ thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi 30

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi 30

Hội đồng Thi tuyến công chức tỉnh thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức, lần thứ 30, năm 2012 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

Thông báo về việc hướng dẫn ôn thi, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Thông báo về việc hướng dẫn ôn thi, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp các Sở, ban ngành cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn nội dung các môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành, tiếng Anh và Tin học phục vụ thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 30.

Thông báo mua tài sản cho cơ quan (lần 3)

Văn phòng xin thông báo lại lần nữa nhu cầu mua sắm tài sản theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở phê duyêt.

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 30

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 30

Sau khi rà soát hồ sơ của các đối tượng tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển tại thông báo số 97/TB-SNV ngày 14/9/2012, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổng hợp thông báo việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức kỳ thi thứ 30 cụ thể như sau:

Thông báo mua tài sản cho cơ quan

Văn phòng Sở có nhu cầu mua máy tính xách tay phục vụ cho công tác. Vậy CBCC-VC trong cơ quan ai muốn giới thiệu nhà cung cấp thì nghiên cứu thông tin cụ thể sau để thực hiện

Đã có danh mục tài liệu ôn thi công chức

Ngày 31 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh đã có quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh Quảng Trị.

Đã có mẫu giấy báo làm thêm giờ

Hiện nay Văn phòng đã upload mẫu giấy báo làm thêm giờ, đề nghị CB-CC-VC cơ quan Sở tải về để tiến hành làm các thủ tục liên quan.

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 của Bộ Nội vụ

Ngày 09/07/2012, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 601/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Rà soát thủ tục hành chính theo quy định

Đề nghị các cá nhân, phòng ban chuyên môn căn cứ các văn bản QPPL mới ban hành và Kế hoạch rà soát năm 2012 của UBND tỉnh để rà soát TTHC liên quan theo quy định.

Các bộ phận gửi thông tin để đăn trên trang web

Đề nghị các phòng ban gửi thông tin cho Quản trị để đăng trên Web.

Mua sắm tài sản

Cơ quan Sở đang thông báo v/v mua sắm trang thiết bị cho cơ quan. CBCC-VC xem thông tin tại sảnh cơ quan để nắm thông tin.

Hướng dẫn sử dụng trang web Sở

Đề nghị CB-CC-VC cơ quan Sở xem nội dung thông báo để nắm cách sử dụng trang web.

Thông báo ôn thi tuyển công chức kỳ 30

Sau khi có ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh sẽ có thông báo chính thức

Thi tuyển công chức kỳ thứ 30

Sau khi có ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh sẽ có thông báo chính thức

 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020