CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
13:31 ICT Thứ ba, 31/03/2020


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tổ chức xét tuyển công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Thông báo tổ chức xét tuyển công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Thực hiện Công văn số 1149/UBND-NC ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh thông báo việc tổ chức xét tuyển như sau

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

UBND huyện Vinh Linh có thông báo số 18/TB-UBND ngày 07/02/2020 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019 - 2020

Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 thông báo tuyển dụng

Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức

Hướng dẫn nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển công chức

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển công chức, Sở Nội vụ hướng dẫn các bước cụ thể như sau

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ)

Bệnh viện Mắt Quảng Trj thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế

Căn cứ Công văn số 620/SNV-CCVC ngày 07/10/2019 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp, hưởng lương từ nguồn thu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019 và Công văn số 1089/SYT-TC ngày 14/10/2019 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019 Bệnh viện Mắt Quảng Trị tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp, hưởng lương từ nguồn thu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019, cụ thể như sau

Tuyển dụng người làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Căn cứ công văn số 715/SNV-CCVC ngày 08/11/2019 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị thông báo những nội dung cụ thể sau

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tuyển dụng viên chức

Bênh viện Da khoa tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu của bệnh viện 2019

Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Quảng Trị thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng người làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 620/SNV-CCVC ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở nội vụ về việc thống nhất số lượng chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp, hưởng lương từ nguồn thu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019 và Công văn số 1089/SYT-TC ngày 14/10/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm viên chức sự nghiệp y tế năm 2019; Thực hiện Công văn số 194/SYT-TC ngày 26/02/2019 của Sở Y tế Quảng Trị về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế.

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế huyện Đakrông năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế

Thông báo v/v tổ chức tuyển dụng đặc biệt vào công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2019

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch công chức không qua thi tỉnh Quảng Trị vừa có Thông báo số 215/TB-HĐKTSH ngày 23/10/2019 về việc Thông báo v/v tổ chức tuyển dụng đặc biệt vào công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cần tuyển dụng các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm và Trạm Y tế xã cụ thể như sau

Thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục chỉ tiêu năm 2019 của huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo số 147/TB-UBND ngày 23/9/2019 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục chỉ tiêu năm 2019

Sở Khoa học & Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019

Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening 2020-2021

Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening 2020-2021

Sở Nội vụ xin thông báo học bổng thạc sỹ Cheveing 2020-2021

Thông báo chương trình học bổng Chính phủ IRELAND

Thông báo chương trình học bổng Chính phủ IRELAND

Đại sứ quán Ireland thông báo Chương trình Học bổng IDEAS Irish Aid của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019 với 03 chỉ tiêu

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020