CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:55 ICT Chủ nhật, 18/08/2019


Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/07/2017 16:44 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
a) Trình tự thực hiện:
- Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:
+ Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống: Sở Nội vụ quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ;
+ Trường hợp bổ nhiệm và xếp ngạch vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Sở Nội vụ dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi xếp ngạch, bậc lương;
+ Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Sở Nội vụ dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định.
- Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:
+ Sở Nội vụ dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, 23 Duy Tân, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại liên hệ: 0233 3 575 086
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV):
- Trường hợp bổ nhiệm và xếp ngạch lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Trường hợp bổ nhiệm và xếp ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:
+ Bản sao sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức Mẫu 2C - BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
i) Phí, lệ phí: Không
k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
l) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hầnh chính:
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
Tác giả bài viết: Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 1982/QĐ-UBND ngày 19/7/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020