CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:40 ICT Thứ bảy, 31/07/2021


Đề án mẫu tinh giản biên chế và các biểu mẫu kèm theo

Đề án mẫu tinh giản biên chế và các biểu mẫu kèm theo

Sở Nội vụ đăng tải Đề án mẫu và các biểu mẫu kèm theo để các cơ quan, đơn vị tham khảo xây dựng Đề án của đơn vị mình.

Tổng hợp điểm mới Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Từ ngày 10/01/2015, Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015.

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế mới được chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã, hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi theo Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020