CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
04:29 ICT Thứ bảy, 18/09/2021


Biểu thẩm định Đề án VTVL Sở Nông nghiệp & PTNT

Biểu thẩm định Đề án VTVL Sở Nông nghiệp & PTNT

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện KV Triệu Hải

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện KV Triệu Hải

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Vĩnh Linh

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Vĩnh Linh

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Đa khoa Đakrông

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Đa khoa Đakrông

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong

Biểu thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong

Báo cáo thẩm định Đề án VTVL Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa

Báo cáo chi tiết thẩm định Đề án Vị trí việc làm của bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa

Báo cáo thẩm định Đề án VTVL Sở Giao thông - Vận tải

Báo cáo chi tiết thẩm định Đề án vị trí việc làm của Sở Giao thông - Vận tải

Biểu thẩm định chi tiết của bệnh viện đa khoa 80 giường

Sở Nội vụ đăng tải biểu thẩm định chi tiết đối với bệnh viện hạng III, 80 giường bệnh

Bản mô tả vị trí việc làm của Trung tâm Y tế Đakrông

Bản mô tả vị trí việc làm của Trung tâm Y tế Đakrông

Biểu thẩm định chi tiết Đề án VTLV sở Tư pháp

Biểu thẩm định chi tiết Đề án VTLV Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của TX Quảng Trị

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của TX Quảng Trị

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của huyện Đakrông

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của huyện Đakrông

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Cam Lộ

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Cam Lộ

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Hướng Hóa

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Hướng Hóa

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của huyện Gio Linh

Kết quả thẩm định chi tiết Đề án VTLV của huyện Gio Linh

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Vĩnh Linh

Sở Nội vụ gửi kết quả thẩm định Đề án VTVL của huyện Vĩnh Linh để lấy ý kiến

Kết quả thẩm định Đề án VTVL huyện Hải Lăng

Kết quả thẩm định Đề án VTVL của huyện Hải Lăng

Biểu thẩm định chi tiết Đề án VTLV huyện Triệu Phong

Sở Nội vụ đăng tải biểu thẩm định chi tiết Đề án VTLV của huyện Triệu Phong

KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Phòng Tổ chức - Biên chế gửi các tài liệu xin ý kiến

 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020