Những trường hợp kê khai sai, cần chỉnh sửa

Để giúp người dùng kê khai trên Hệ thống Thông tin CBCC-VC tỉnh kê khai đúng, đủ, không ảnh hưởng đến chất lượng của CSDL, Sở Nội vụ sẽ đăng tải công khai các trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung.
CÁC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI

1. Cách nhận biết:
Họ tên của cá nhân người kê khai sai không nằm chung trong 01 bảng với toàn đơn vị mà nằm riêng ra ngoài bảng.
Phần tiêu đề của bảng không có tên cơ quan, đơn vị mà bị bỏ trồn

2. Nguyên nhân:
Do người dùng không kê khai tên cơ quan quản lý

3. Cách chỉnh sửa: 
Mở phiếu Thông tin cá nhân, nhập vào tên đơn vị chủ quản, lưu lại, sau đó mở phiếu ra thấy đã có thông tin thì nộp phiếu và đề nghị phê duyệt.


Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Quản trị Hệ thống