Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 của tỉnh
Kết quả cụ thể như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG BÁO VÀ TOÀN BỘ DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh