Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo Thông báo số 03/TB-HĐXT ngày 11/01/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ về tài chính đợt 1 năm 2017
Thông tin cụ thể như sau:


Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Bệnh viện Đa khoa tỉnh