Danh sách CBCC-VC kê khai sai ngày tháng năm sinh

Việc kê khai đúng các số liệu trên Hệ thống thông tin CBCC-VC là rất quan trọng, trong đó có trường thông tin ngày tháng năm sinh, vì nó liên quan đến chức năng quản lý thời hạn nghỉ hưu ...
Tuy nhiên có rất nhiều người kê khai sai thông tin này. Hệ thóng thống kê ra danh sách những người kê khai sai. Đề nghị CBCC-VC tra cứu, chỉnh sửa lại, nộp phiếu lại để được phê duyệt nhằm làm cho thông tin được chính xác hơn.
Danh sách chi tiết xin xem tại đây

Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Website Sở Nội vụ