Góp ý đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

Thực hiện Công văn số 1991/BNV-VTLTNN ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Lưu trữ sửa đổi; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tải file tại đây

1

2

3

4

5

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT