Thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Nội dung cụ thể như sau:


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM THI 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Phòng CCVC