CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
21:10 ICT Thứ hai, 22/04/2019


Lịch làm việc tuần:

Sở Nội vụ Quảng Trị

Từ ngày 22.04.2019 đến ngày 28.04.2019


Sáng Chiều
Thứ 2
- 7h00: Họp giao ban hàng tuần tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, CBCC, lao động cơ quan Sở)
- Giải quyết công việc chuyên môn (LĐ, CBCC có liên quan)
- 14h00: Dự hội nghị rà soát quy hoạch cán bộ giai đoai đoạn 2015-2025; xây dựng quy hoạch CB lãnh đạo Ban Qurn lý khu kinh tế giai đoạn 2020-2025 tại Ban QL Khu Kinh tế (A.Xuân Long)
- 15h30: Họp Ban ra Đề thi bổ sung công chức tại Phòng họp tầng 2; Phòng CCVC mời (Ban ra đề thi, A.An)
Thứ 3
- Tu chỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 12 và 09 (A.An)
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tại UBND tỉnh (C.Phương)
Cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh (A.An)
Thứ 4
- 8h00:  Rà soát các nội dung và kiểm tra công tác chuẩn bị thi công chức tại Phòng họp tầng 2 (3 LĐ, Phòng CCVC, VP, C.Mai)
- 8h00: Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị tại HT Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (A.Anh, A.Vinh, A.Tâm)
15h00: Hội ý Lãnh đạo Sở tại Phòng họp tầng 2 (05 LĐ, A.Tiến)
Thứ 5
- 7h00: Họp Ban Coi thi bổ sung công chức tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, các thành viên Ban Coi thi, Ban Giám sát)
- 7h30: Tổ chức thi bổ sung công chức tại HT tầng 5, 02 ngày (03 LĐ, Phòng CCVC, CBCC được phân công)
- 7h30: Dự Hội thảo tư vấn phản biện “Địa chí Quảng Trị” tại HT Sở Khoa học và Công nghệ (A.Vinh)
- 14h00: Họp Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy (A.An)
- 14h00: Tham gia làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại HT Liên hiệp các Hội khoa học và KT tỉnh (A.Anh, A.Vinh)
Thứ 6
Tổ chức thi bổ sung công chức tại HT tầng 5 (A.An, A.Anh, CBCC được phân công)
14h00: Ban Chấp hành Chi đoàn Sở báo cáo Đảng ủy về nhân sự Đại hội Đoàn tại Phòng họp tầng 2 (các đ/c Đảng ủy viên, BCH Chi đoàn)
Thứ 7
Nghỉ
Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ


Xin thông báo


Thông tin thêm xin liên hệ:


Trịnh Công Tiến (Chánh VP) -ĐT: 0533 858 866 - Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn.

Xin trân trọng kính chào.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020